engine
Engine BOSCH 1900W
engine
Autonomy 60 Km
engine
Speed 45 Km/h
engine
Recharge 3.5 Hours
Discover TSX Purchase TSX
engine
Engine 3500 W
engine
Autonomy 57 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 3.5 h
Discover TS Street Hunter Purchase TS Street Hunter
engine
Engine SUPER SOCO
engine
Autonomy 110 km* (double batteries)
engine
Speed 75 km/h
engine
Recharge 3.5 h (single battery)
Discover TC Wanderer Purchase TC Wanderer
engine
Engine BOSCH 2100W
engine
Autonomy 75 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 3.5 hours
Discover TC Purchase TC
engine
Engine 5100 W
engine
Autonomy 92 km*
engine
Speed 95 km/h
engine
Recharge 4.5 h
Discover TC Max Purchase TC Max
engine
Engine 1000W
engine
Autonomy 39 km
engine
Speed 42 km/h
engine
Recharge 4.5 h
Discover CU Mini Purchase CU Mini
engine
Engine BOSCH 2000W
engine
Autonomy 65 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 7-8 hours
Discover CUX Purchase CUX
engine
Engine 3500W
engine
Autonomy 65 km
engine
Speed 80 km/h
engine
Recharge 3.5 h (Fast charger) | 6 h (Normal charger)
Discover F01 Purchase F01
engine
Engine 8000W
engine
Autonomy 100Km
engine
Speed 105Km/h
engine
Recharge 3.5h per battery
Discover CPX pro Purchase CPX pro
engine
Engine 4900W
engine
Autonomy 135 km
engine
Speed 85 km/h
engine
Recharge 3.5 h per battery
Discover VS1 pro Purchase VS1 pro
engine
Engine 8000W
engine
Autonomy 104 km
engine
Speed 110 km/h
engine
Recharge 3.5 h (72 V/48 Ah)
Discover OFF-R Purchase OFF-R
engine
Engine 8000 W
engine
Autonomy 104 km
engine
Speed 90 km/h
engine
Recharge 3.5 h (72 V/48 Ah)
Discover On-R Purchase On-R

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МОТОЦИКЛЕТИ И МОТОПЕДИ

BACK TO News
Всички електрически двуколесни превозни средства работят, видно от общото им наименование, с електричество. Електрическите мотоциклети и мотопеди имат редица предимства пред задвижваните от бензин техни аналози. Тук ще спрем вниманието си на основните пет предимства на електрическите мотоциклети и мотопеди. ЦЕНАТА И тук не говорим само за цената на покупката, но и на цената за поддръжка и експлоатация на електрическите двуколесни превозни средства. Сервизът за тези превозни средства е по-лесен, а оттам и по-евтин. По-рядко се случват повредите на електрическите мотоциклети сравнено с повредите по един конвенционален бензинов мотоциклет например. При закупуването на електрически мотоциклет получавате гаранция в определен срок, което ви осигурява спокойствие по отношение разходите за поддръжка и ремонт. В дългосрочен аспект инвестицията винаги си струва и направените разходи се възвръщат под формата и на други ползи за вас. Изборът на електрическо двуколесно возило като основен начин на придвижване елиминира автоматично високата цена на бензина, на маслото, поддържащите и профилактични ремонти и много други разходи, които имат собствениците на конвенционалните бензинови мотоциклети. ОКОЛНАТА СРЕДА Използването на електрически превозни средства намалява замърсяването. Избирайки електрически мотоциклет пред конвенционален бензинов аналог например, вие помагате за намаляване на вредното замърсяване на въздуха от емисиите на отработени газове. Електрическият превоз има нулеви емисии на отработени газове, но все още предизвиква в минимална степен емисии на парникови газове от електропреносната мрежа. Преминаването към електрическо возило е един от начините да се намалят по-нататъшните щети на земята. Емисиите на въглероден диоксид от традиционните превозни средства допринасят за парниковите газове в атмосферата и ускоряват изменението на климата. Електрическите превозни средства могат да се зареждат с електричество и от възобновяеми източници като вятърната, водноелектрическата и слънчевата енергия, докато бензинът може да се произвежда само чрез интензивни процеси на добив и транспортиране. Електрическите превозни средства са конструирани така, че да са по-екологични от конвенционалните превозни средства. Избирайки електрически мотоциклет, можете да намалите въглеродния отпечатък и замърсяванията, за да запазите нашата естествена среда чиста. ЗДРАВЕТО Намаляването на вредните емисии на отработените газове е добра новина и за нашето здраве. По-доброто качество на въздуха ще доведе до по-малко здравословни проблеми и до по-ниски разходи, причинени от замърсяването на въздуха. Освен това, електрическите мотоциклети са значително по-тихи от бензиновите такива, което означава и по-малко шумово замърсяване. ЛЕСЕН НАЧИН НА ПРИДВИЖВАНЕ Особено в градски условия, електрическите мотоциклети са изключително подходящ начин за придвижване. С тях отпада проблемът с мястото за паркиране. Маневрирането също е по-лесно. Електрическите превозни средства са удобен начин за придвижване при пазаруване. Освен това използването им е и предпочитан начин за развлечение. Малките и маневрени електрически мотопеди са най-подходящият начин за придвижване и когато трябва да преминавате често по-кратки разстояния или пък ви се налага да стигнете бързо до всяка точка от града. НОВИ УСЕЩАНИЯ Чувството на независимост, което осигурява използването на електрически мотоциклет или мотопед със сигурност е нещо ново за повечето хора. Без билети и бензин, а наистина подвластни на новата свобода и собствените си решения и нужди. Това е бъдещето на транспорта. Емоцията също е неописуема. Да знаеш, че правиш нещо различно, да даваш пример за всички около теб, да привличаш погледите и вниманието върху себе си – чудесен начин да изразиш себе си и своите разбирания. Забавлението и свежите емоции трябва да се превърнат в основен приоритет за хората. Стресът и тревожността е време да отстъпят. Това е бъдещето. Това е начинът за придвижване, който привлича все повече последователи. Комфортни, икономични, свежи и иновативни, електрическите мотоциклети и мотопеди все повече набират популярност и семейството на техните притежатели не спира да расте.
BACK TO News

ПРЕДИМСТВА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МОТОЦИКЛЕТИ И МОТОПЕДИ

BACK TO News
Всички електрически двуколесни превозни средства работят, видно от общото им наименование, с електричество. Електрическите мотоциклети и мотопеди имат редица предимства пред задвижваните от бензин техни аналози. Тук ще спрем вниманието си на основните пет предимства на електрическите мотоциклети и мотопеди. ЦЕНАТА И тук не говорим само за цената на покупката, но и на цената за поддръжка и експлоатация на електрическите двуколесни превозни средства. Сервизът за тези превозни средства е по-лесен, а оттам и по-евтин. По-рядко се случват повредите на електрическите мотоциклети сравнено с повредите по един конвенционален бензинов мотоциклет например. При закупуването на електрически мотоциклет получавате гаранция в определен срок, което ви осигурява спокойствие по отношение разходите за поддръжка и ремонт. В дългосрочен аспект инвестицията винаги си струва и направените разходи се възвръщат под формата и на други ползи за вас. Изборът на електрическо двуколесно возило като основен начин на придвижване елиминира автоматично високата цена на бензина, на маслото, поддържащите и профилактични ремонти и много други разходи, които имат собствениците на конвенционалните бензинови мотоциклети. ОКОЛНАТА СРЕДА Използването на електрически превозни средства намалява замърсяването. Избирайки електрически мотоциклет пред конвенционален бензинов аналог например, вие помагате за намаляване на вредното замърсяване на въздуха от емисиите на отработени газове. Електрическият превоз има нулеви емисии на отработени газове, но все още предизвиква в минимална степен емисии на парникови газове от електропреносната мрежа. Преминаването към електрическо возило е един от начините да се намалят по-нататъшните щети на земята. Емисиите на въглероден диоксид от традиционните превозни средства допринасят за парниковите газове в атмосферата и ускоряват изменението на климата. Електрическите превозни средства могат да се зареждат с електричество и от възобновяеми източници като вятърната, водноелектрическата и слънчевата енергия, докато бензинът може да се произвежда само чрез интензивни процеси на добив и транспортиране. Електрическите превозни средства са конструирани така, че да са по-екологични от конвенционалните превозни средства. Избирайки електрически мотоциклет, можете да намалите въглеродния отпечатък и замърсяванията, за да запазите нашата естествена среда чиста. ЗДРАВЕТО Намаляването на вредните емисии на отработените газове е добра новина и за нашето здраве. По-доброто качество на въздуха ще доведе до по-малко здравословни проблеми и до по-ниски разходи, причинени от замърсяването на въздуха. Освен това, електрическите мотоциклети са значително по-тихи от бензиновите такива, което означава и по-малко шумово замърсяване. ЛЕСЕН НАЧИН НА ПРИДВИЖВАНЕ Особено в градски условия, електрическите мотоциклети са изключително подходящ начин за придвижване. С тях отпада проблемът с мястото за паркиране. Маневрирането също е по-лесно. Електрическите превозни средства са удобен начин за придвижване при пазаруване. Освен това използването им е и предпочитан начин за развлечение. Малките и маневрени електрически мотопеди са най-подходящият начин за придвижване и когато трябва да преминавате често по-кратки разстояния или пък ви се налага да стигнете бързо до всяка точка от града. НОВИ УСЕЩАНИЯ Чувството на независимост, което осигурява използването на електрически мотоциклет или мотопед със сигурност е нещо ново за повечето хора. Без билети и бензин, а наистина подвластни на новата свобода и собствените си решения и нужди. Това е бъдещето на транспорта. Емоцията също е неописуема. Да знаеш, че правиш нещо различно, да даваш пример за всички около теб, да привличаш погледите и вниманието върху себе си – чудесен начин да изразиш себе си и своите разбирания. Забавлението и свежите емоции трябва да се превърнат в основен приоритет за хората. Стресът и тревожността е време да отстъпят. Това е бъдещето. Това е начинът за придвижване, който привлича все повече последователи. Комфортни, икономични, свежи и иновативни, електрическите мотоциклети и мотопеди все повече набират популярност и семейството на техните притежатели не спира да расте.
BACK TO News